VietTUG.org - old forum

id = 4417, parent = 4416, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.254.26.149, time = 2008/03/17 (1205696951) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bạn đã có ý định sử dụng VieTex.
Rất tiếc VieTeX 2.3 chưa chạy được trên Window Vista
Đợt tới tôi sẽ sửa, cái khó là tôi không có máy chạy Vista
để sửa chương trình ngay.