VietTUG.org - old forum

id = 4416, parent = 4387, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hong_linh, ip = 84.192.54.170, time = 2008/03/16 (1205648824) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi mới cài VieTeX 2.3 nhưng khi mở chương trình thì bị báo lỗi "A problem caused the program to stop working correctly." Máy của tôi đang dùng hệ điều hành Windows Vista business, (có bản quyền). Liệu có phải là chương trình chưa chạy được trên hệ điều hành này hay không? (Tôi đã thử cài lại nhưng vẫn bị lỗi như vậy).

Cảm ơn các anh chị.