VietTUG.org - old forum

id = 441, parent = 439, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/01 (1133431218) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
@ bác Cường!
muốn biên dịch bằng Texmaker bác vào "Option menu"===>"Configure Texmaker"====>"Commands" để chọn lại đường dẫn cho DViviewer và acrobat

Thật ra thì texmaker dịch rất yếu. Mình thường soạn thảo xong rồi dùng TeXnicCenter dịch cho lẹ, Texmaker chỉ soạn thảo chứ không làm ăn được gì hơn.
Cảm ơn hoangoclan, mình đã sửa lại đường dẫn rồi, vì mình đã đọc tài liệu về TexMaker mà. Vấn đề của mình hy vọng bạn sẽ đọc tiếp và giúp mình giải quyết vấn đề này. Còn về TeXnicCenter, bạn có thể cho mình link để Download nó không? Cảm ơn bạn nhiều