VietTUG.org - old forum

id = 440, parent = 434, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/01 (1133430784) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Ví dụ:
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
%\usepackage{urwvn}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
Yêu em nhiều nhưng chằng dám nói\\
nói ra em ừ rồi anh biết làm sao đây.
\end{document}
Chào bạn hoangoclan, mình đã chép đúng như ví dụ này cũng như là thử với ví dụ sau:
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\úepackage{amsmath}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
Định lý Pytago
$x^2 + y^2 = z^2$
\end{document}

Nhưng cả hai ví dụ đều không thành công với TexMaker, máy báo là "Log file not found". Mình biết là mình đang làm không đúng một khâu nào đó, nhưng mình lại không biết khâu đó là khâu nào. Sau khi thử như vậy không được, mình đã làm như sau:

1. Dùng WinEdt chuyển một file .tex bất kỳ (file tiếng Anh) sang dạng .PDF.
2. Trong Texmaker mình chọn chế độ Quick Built là LatexPDF + ViewPDF. Sau đó mình mở file .tex trên trong TexMaker, tiếp theo mình ấn phím F1. Khi đó máy mở ra file PDF rất rõ ràng. Vấn đề xảy ra tương tự cho file .dvi

Chính vì thế có lẽ là vấn đề của mình là TexMaker trong máy mình không tự tạo ra file .dvi và .pdf của file .tex nên mới báo là "Log file not found". Mình dùng TexMaker Version 1.2.1 (Jul 22 2005).
Nói thế này mình thấy không cụ thể nhưng thật sự hy vọng các bạn có thể biết và giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn