VietTUG.org - old forum

id = 4387, parent = 4385, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2008/02/16 (1203099853) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Để tôi xem lại,

Nhưng ta phải thống nhất 1 điều đừng làm phức tạp đề thi quá. Tôi đồng ý là
1. Hình
2. Biểu bảng
3. công thức
có thể dùng chung cho nhiều câu hỏi nên dùng \label\ref
con đã là câu trắc nghiệm lại còn tra cứu tới nhau nữa thì không ổn
và rối một hệ thống trắc nghiệm (theo cá nhân tôi chứ không sợ sửa thắc mắc của bạn).