VietTUG.org - old forum

id = 438, parent = 437, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/01 (1133429924) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* Mấy bác cứ gửi bài lộn tùng phèo Nhưng không sao cả, quan trọng là trục trặc được giải quyết. Diễn đàn chỉ có một số ít thành viên active, nên chắc cũng kô phiền lắm
Nghe mấy câu này của Kyanh mà nhẹ cả người , như vậy là vấn đề này có thể thảo luận ở đây đúng không? Cảm ơn Kyanh nhé. Như vậy là nick Cuong12giaitich không bị khoá nhỉ