VietTUG.org - old forum

id = 4371, parent = 4369, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.162, time = 2008/01/28 (1201532020) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là kinh nghiệm của tôi:

1. Tôi đã lấy MikTeX 2.7 đầy đủ trên mạng về nhưng cài đặt theo chương trình setup.exe không bao giờ được và bị lỗi. Hình như cài đặt này chỉ cho Window có bản quyền thôi (tôi đoán là như vậy).

2. Chỉ có MikTeX 2.7 gói tối thiểu trên mạng là cài được. Và tôi đã chọn giải pháp là cài gói nhỏ, khi sử dụng các gói thì dùng Full MikTeX 2.7 đều được. Mà tôi nghĩ Gói nhỏ của MikTeX 2.7 là tương đối đầy đủ rồi.

3. Bạn vào đường dẫn của tôi để còn xem hướng dẫn, tôi sẽ thiết kế lại trang Web này, nên tôi không đưa đường dẫn trực tiếp chỉ Load được mỗi VieTeX.

4. Câu hỏi về gói Test_... của Tuanmath tôi không hiểu, bạn nói cụ thể một chút.