VietTUG.org - old forum

id = 4369, parent = 4368, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.155, time = 2008/01/28 (1201519671) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
ai có CD miktex 2.7 full nên ghi ra files iso sau khi đã ghi lên đĩa cho mình điạ chỉ tải với vì mình tải từng goí mất hơn 1 ngày nhưng xu6át hiện thêm phần phiền toái là nó không cài đặt được và có nhiều gói bị lỗi nhiều files dạng *.tar.tar mình chẳng hiểu gì cả

067.621.061 ( nguyễn quốc việt )

[email protected]