VietTUG.org - old forum

id = 4360, parent = 4359, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.109.40, time = 2008/01/27 (1201417983) ,
subject = Re:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình không có duyên với các hội nghị. Trật mấy lần rồi. Vả lại, trong toán mình đạt xíu xiu kết quả, chẳng bõ bèn gì, nên đi ra đôi khi chẳng biết lấy gì ăn nói.

Mình rất cảm ơn sự quan tâm của hchon.

Chúc mọi sự tốt đẹp, một xuân như ý!