VietTUG.org - old forum

id = 4358, parent = 4354, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.106.163, time = 2008/01/26 (1201309470) ,
subject = Re:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
Dùng apt-get đề tìm sẽ ra hết các gói đấy chứ, kể cả skim. Mình tin là Ubuntu có gói , tại ta chưa biết cấu hình đúng. Mình dùng ArchLinux, tìm thử thì thấy ngay:
$ pacman -Ss skim
extra/skim 1.4.5-2
    A Input Method development platform optimized for KDE

KILE là editor rất tuyệt vời dành cho texer, nếu bỏ qua tốc độ và quá nhiều hỗ trợ của nó. Mình thì dùng Winefish vì nó clean và simple và fast và... nó do mình tạo nên

Thật tiếc mình ở Đà Nẵng. Chúc bác chuyến đi bình an nhé!