VietTUG.org - old forum

id = 4357, parent = 4356, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.106.163, time = 2008/01/26 (1201309286) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
thầy có thể cung cấp các link tải về ở ngay trong bài thông báo vietex 2.3 không? như thé mọi người có thể tải về ngay mà không mất công tìm tòi gì nữa. Cám ơn thầy!