VietTUG.org - old forum

id = 4350, parent = 4349, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.93, time = 2008/01/22 (1200994468) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã kiểm tra lại:

1. Trong lớp examdesign (các đề thi trắc nghiệm) việc quay ngược lại
và đi không thực hiện được vì dòng trong lớp này là tương đối và xáo trộn nên không biết chính xác vị trí của nó, chạy các lớp artile, book, ... thì hoạt động bình thường.

2. Đúng là không cho xuống dòng sau \end{...} là bất tiện khi lấy Ctrl+E
tôi đã sửa.

3. Bản tuanmath lấy có một chức năng bấm phím phải ở cây chính trong Project không kéo dài xuống mà căng ngang, tôi đã sửa và làm lại.

4. Có bạn vừa góp ý cho tôi làm Autocomplete cho Index{} và sưu tập index tôi đã làm và chờ dịp tới tôi sẽ cập nhật lại (tôi nghiên cứu thêm về Index, hình như diễn đàn cũng có chủ đề này).

cám ơn sự góp ý.