VietTUG.org - old forum

id = 435, parent = 433, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/11/30 (1133367488) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Đơn giản thôi bạn cài lại VSICII vào trong máy. Hay là bạn không có VSICII?
Chào bạn hhp. Mình không có bộ font VSICII. Bạn có thể gửi cho mình bộ font này được không? Cảm ơn bạn nhiều. Mail của mình là [email protected]