VietTUG.org - old forum

id = 4348, parent = 4347, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.185, time = 2008/01/21 (1200915897) ,
subject = Re:VieTeX 2.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn lời động viên!

1. Hình như chức năng tự động nhả đến dòng lỗi trong file tex là chưa có phải ko Thầy, khả năng báo lỗi em vẫn thấy như viettex2.2

- Hãy vào Excetute - > Run in Output để check nó.
- Sau đó chỉ dịch bằng LaTeX hoặc XeLaTeX mới có tác dụng, còn dịch bằng cái khác sẽ có lỗi (chỉ nhảy về dòng có lỗi khi biên dịch mà compiler log hiện ra các dòng thông báo dịch).

2.EQuay lạxi mã nguồn từ file DVI ko thấy có tác dụng (viettex2.2 thì cái này OK rồi), mặc dù em đã chỉnh như HD vẫn ko dc. Nhưng nếu dich DVI bằng WinShell thì quay lại file ngồun lại mở đúng trong viettex2.3, em loay hoay mãi mà ko xọng

- Bạn vào xem Practical Help bài Bien dich TeX để đặt cho đúng ở yap.exe
Rồi dịch bằng LaTeX hoặc TeXify là được (phần kết hợp các chương trình
dòng lệnh: C:\vietex\vietex.exe "%f"-line:%l chữ luối cùng là chư e lờ chứ không phải số 1)

3. Dịch đúng dòng sang TEX->DVI em cũng chưa thấy, vẫn như thông thượng

- Nhiều trang hoặc nhiều tập thì mới có tác dụng (khi đến màn hình DVI của yap thì vị trí dòng được đánh dấu bằng vòng O đậm xám).

4. Các phím tắt có một số góp ý:
- Hoàn thành môi trường Ctrl+B, rồi Ctrl+E, nhưng dòng cuối, ví dụ \end{theorem} nó kéo \end{document} lên cùng dòng với \end{theorem} rất bất tiện
- Phím tắt để tạo \left( \rght) lại có thừa một dấu cách ở giữa lần nào cũng phải xóa bớt (lỗi này có từ viettex2.2)

Để tôi xem lại rồi Update lên, Máy tôi không thấy lỗi này.
Chú ý Alt+B ra \begin{} lấy môi trường xong rồi mới nhấn Ctlr+E
tất nhiên làm một môi trường thì nên bắt đầu một dòng riêng, tôi không đặt lệnh ngắt cho những kí tự tiếp theo.