VietTUG.org - old forum

id = 434, parent = 433, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.113.157.118, time = 2005/11/30 (1133360358) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Hiện nay phiên bản mới của EmEditor hỗ trợ soạn thảo tài liệu nguồn cho \LaTeX rất tốt, tốt hơn cả notepad plus bạn có thể tải về sử dụng xem sao? còn notepad plus mỗi lần muốn gõ utf8 lại phải chọn lại encoding. TeXmaker hỗ trợ soạn thảo utf8 khá tốt, dễ dùng cho những ai thích kiểu utf8, tôi hay dùng editor này. Bạn có thể vào kho tài liệu của VietTug bác Kỳ Anh có up tài liệu hướng dẫn dùng texmaker trên đó.

khi muốn dùng bảng mã utf8 bạn nên dùng phối hợp thêm với gói urwvn sẽ cho kết quả trông đẹp mắt hơn:

Ví dụ:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
%\usepackage{urwvn}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
Yêu em nhiều nhưng chằng dám nói\\
nói ra em ừ rồi anh biết làm sao đây.
\end{document}

bạn thử biên dịch rồi sau đó bỏ % sign đi, kế đến biên dịch lại sẽ thấy kết quả hoàn toàn khác.