VietTUG.org - old forum

id = 4338, parent = 0, thread = 4338, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.54, time = 2008/01/20 (1200822516) ,
subject = VieTeX 2.3, hits = 13083, karma = 0+0-,
Tôi bây giờ mới biết mở một bài mới tại diễn đàn,
Tôi chép lại thông báo khởi đầu VieTeX 2.3 mong các bạn góp ý:
1. Bản VieTeX 2.3 đã được đặt tại địa chỉ:

http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/

2. Các bạn lấy về các chương trình sau:

- MiKTeX 2.7 tối thiểu gần 80 MB

- VieTeX 2.3 gần 7MB

- Các chương trình khác nếu cần như TpX, Unikey, ....

3. Chú ý:

- Khi cài đặt xong VieTeX phần [Pratical Help] sẽ có rất nhiều hướng dẫn sử dụng chi tiết.

- Khi biên dịch có thể cần một số gói lệnh, ví dụ như vntex, ... vì khối lược lớn nên lấy cả đĩa CD MiKTeX 2.7 hơi khó, các bạn có thể lên mạng lấy về.

Bạn có thể lấy tại:

http://hpc-hus.homelinux.org/~diennh/mi … /packages/

- Tôi sẽ cập nhật một số phông unicode để các bạn lấy về thử nghiệm sau.

- Tôi nhận bất cứ ý kiến phản hồi nào và càng nhiều càng tốt.

4. Đĩa CD về toàn bộ phiên bản mới đã có tại:

- Thư viện Viện Toán học, 18 Đường Hoàng Quốc Việt, Ba Đình, Hà Nội

- Hiệu sách tại 332, Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội (hiệu sách bên trái trường ĐHKHTN)