VietTUG.org - old forum

id = 4335, parent = 4334, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.133.209, time = 2008/01/20 (1200764034) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
dùng cái gì mà khổ thế bác? hãy đọc tài liệu hướng dẫn kỹ một chút. chứ thé này thì bác bỏ linux dùng windows sớm thôi
Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi, dĩ nhiên là cũng chưa thật vừa ý. Cảm ơn viettug có lời khuyên, mình không bỏ linux đâu. Do lúc đầu làm quen với cái mới mà không có nhiều thời gian tìm hiểu. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi.