VietTUG.org - old forum

id = 4334, parent = 4333, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.99.162, time = 2008/01/19 (1200761831) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy hôm nay thấy có xvnkb-0.3 đã fix lỗi automount, nhưng chưa giám cài thử. Vì từ lúc quyết đinh xài linux đến giờ chỉ hơn 2 tuần phải cài lài máy đến 12 lần
dùng cái gì mà khổ thế bác? hãy đọc tài liệu hướng dẫn kỹ một chút. chứ thé này thì bác bỏ linux dùng windows sớm thôi