VietTUG.org - old forum

id = 4333, parent = 4329, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.133.209, time = 2008/01/19 (1200757935) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
lihavim:
Xin lỗi hchon, hôm qua đọc qua
Ổ CD biến mất là sao? Là không tự động mount hay vô không được?
Nó biến mất tiêu nghĩa là không automonnt và cũng vô không được. Quả là lỗi nặng, nhưng mình đã thử lại, thì ra không phải là kile hay KDE mà là vì anh chang xvnkb-0.2.9 của chứng ta đó. Bây giờ dùng scim thì ổn rồi, nhưng lai không gõ TV được trong kile thế mới khổ chứ! Đứng là trên đời khó có thứ gì toàn vẹn!

Mấy hôm nay thấy có xvnkb-0.3 đã fix lỗi automount, nhưng chưa giám cài thử. Vì từ lúc quyết đinh xài linux đến giờ chỉ hơn 2 tuần phải cài lài máy đến 12 lần