VietTUG.org - old forum

id = 4330, parent = 4329, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.42.133, time = 2008/01/19 (1200688655) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi xin nói thêm (Dành cho bạn nào muốn dùng TeXLive trên nền Linux):
Tôi cũng chỉ mới vọc linux khoảng 1 năm nay. Cũng cố gắng thử 2, 3 distro như Fedora, Unbuntu, Mandrake ... Cuối cùng tôi thấy anh chàng "PuppyLinux" là nhỏ gọn và đã cài TexLive trên Puppy và thấy thật tốt, đủ đáp ứng với yêu cầu dùng TeX/LaTex.
Một gợi ý khác: Bạn nào muốn bắt đầu tìm hiểu Linux thì nên dùng Puppy sau đó hãy chuyển sang các anh chàng bự con. Vì tôi bị lùng bùng với mấy anh chàng bự con. Tuy không phải là "pro" của Linux mà tôi cũng mày mò được một số việc như: Đưa được hai bộ gỏ chữ Việt vào Puppy (XVnkb và XUnikey), Open Office 2.3.1, Gimp, StarDict ... và TeXLive.