VietTUG.org - old forum

id = 4329, parent = 4326, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = lihavim, ip = 125.235.212.217, time = 2008/01/19 (1200685035) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi hchon, hôm qua đọc qua
Ổ CD biến mất là sao? Là không tự động mount hay vô không được?