VietTUG.org - old forum

id = 4322, parent = 4183, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.113.130.216, time = 2008/01/17 (1200586647) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
duonggvt:
Cài Kile cho *ubuntu ở đây nè
Mình hơi nghi ngờ về kile. Mình đã cài và thấy nó chạy rất tốt trên Ubuntu. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi cài kile vào thì ổ đĩa CD cung biến mất luôn. Không biết do kile hay do kde. Nhưng khi boot máy mà cho đĩa CD vào ổ đĩa thì nó nhận được, còn ngược lại thì tiêu.

Ai có cách nào khắc phục xin giúp tôi với. Cảm ơn rất nhiều!