VietTUG.org - old forum

id = 4319, parent = 3811, thread = 2746, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 118.71.131.45, time = 2008/01/14 (1200329513) ,
subject = Re:PRe:Winefish ở đâu?, hits = 0, karma = 0+0-,
duonggvt:
Mình giới thiệu thêm là mình đã cài thanh công tetex trên ubuntu với texmaker, winfish và Kile chạy đều tốt, đều dùng được unicode utf8 hết.
Còn bản ubuntu thì mình chỉ thấy không ổn ở chức năng ngủ đông và chức năng standby thôi còn mọi cái đều good hết! dễ dung như window hỗ trợ plugnplay!!
Mọi chuyện cực kỳ đơn giản.... sau khi cài xong ubuntu, chỉ cần cắm dây mạng lan , mở console lên và gõ : sudo apt-get install kile sau đó gõ password thế là xong. nào, dễ ẹt,còn chần chờ gì nữa anh em
sao minh install kile bằng lệnh sudo apt-get install kile máy của mình lại báo là:

Reading package lists...done
Building dependency tree
Reading state information...done
E: Couldn't find package kile

Xin moi người chỉ giáo dùm. Thanks!