VietTUG.org - old forum

id = 431, parent = 110, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/11/30 (1133344997) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Bác có thể dùng unicode với gói vntex ( bản mới nhất ) như sau:
\usepackage[utf8]{vietnam}
% hoặc \usepackage[utf8x]{vietnam}

Thật tiếc là do winedit không hỗ trợ Unicode theo nghĩa: bác có thể mở tài liệu (unicode) trong winedt rồi biên dịch nó, nhưng bác không thể xem / đọc được tài liệu ấy. Điều này là hạn chế của winedt, không thê khắc phục được.
Chào các bạn. Vừa rồi mình cài lại máy nên bây giờ gặp một số vấn đề về việc soạn thảo Tiếng Việt trong WinEdt. Trước đây, mỗi lần đánh tài liệu Tiếng Việt mình dùng lệnh \usepackage[VSICII]{vietnam}. Nhưng bây giờ hình như bộ font VSICII không còn trong máy nữa nên bây giờ trong WinEdt không soạn tiếng Việt được nữa. Các bạn có thể giúp mình giải quyết vấn đề này được không?


@ to Kyanh: Kyanh à, tối qua mình đã cài font vnmiku vào máy rồi, nhưng khi làm tương tự như với VSICII, mình không tìm thấy vnmiku trong danh sách font. Khi cài font này hình như tên nó trong danh sách font không phải là vnmiku phải không? Còn cái unconv mình vẫn không dùng được.