VietTUG.org - old forum

id = 4294, parent = 4269, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.251, time = 2008/01/02 (1199273141) ,
subject = Re:Xin MikTex 2.7 full, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhà minh hiện nay ko có mạng, mấy hôm ra Net nhưng ko co thời gian để download MiKTex 2.7 FULL. Bác nào ở HN, có bản MiKTex 2.7 FULL cho mình xin bản, bản 2.6 của mình hôm nọ bị hỏng mất mấy file rồi.