VietTUG.org - old forum

id = 4267, parent = 4260, thread = 4257, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.162.238, time = 2007/12/22 (1198319101) ,
subject = Re:Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là người sử dụng Texmaker thấy trong đấy có công cụ trực tiếp chuyển từ dvi sang pdf mà không cần qua ps. Tại sao thầy không giải quyết vấn đề theo cách đó mà phải mất công chuyển qua dạng ps làm gì. Có gì khác biệt giữa 2 cách giải quyết đó không vậy??? Mong thầy nói rõ được không ạ.