VietTUG.org - old forum

id = 4265, parent = 4264, thread = 4263, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.145, time = 2007/12/21 (1198222784) ,
subject = Re:Giúp đỡ cài đặt omegavn cho MikTex 2.7, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là file tex

\documentclass[12pt,a4paper]{article} 
\usepackage{omegavn}
\begin{document}
Thực hành omega
\end{document}


Đây là tập tin log khi dịch từ tex-> dvi các bác xem hộ nó có bị gì không?
This is Omega, Version 3.14159--1.15 (MiKTeX 2.7) (preloaded format=lambda 7.12.20)
21 DEC 2007 07:34
% không có gì đặc biệt. xóa bởi kyanh


chuyển từ file *.dvi-> *.ps bằng lệnh dvipdfmx *.dvi thì báo lỗi như sau
*** ERROR ** Unable to find TFM file "mnprut_0"
output file remove.