VietTUG.org - old forum

id = 423, parent = 421, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.60, time = 2005/11/25 (1132852017) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
* không ai mở thì bác mở đi. Ngán quá

* font bác đang dùng là VNR. bác yên tâm đi. Cái PCTeX được cái cỡ thôi. Bác để ý mấy dấu của nó xấu tệ mà

* nêu thử kô được thì... mở topic đi nha Bác làm ơn mô tả lại bác đã thử thế nào. In với PDF.

Mấy bác đừng có đi lạc đề nữa! Em thua!