VietTUG.org - old forum

id = 421, parent = 314, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/11/24 (1132840668) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Đúng là Bộ quy định như vậy. Nhưng bác là dân Toán thì... cũng đừng ngại lắm. Thử thương lượng ( hoặc âm thầm làm ) với phòng Quản lý khoa học và Khoa Toán xem. Dùng cỡ font 12pt. Bí quá thì bác dùng lớp extsizes. Tham khảo tài liệu của lớp này để biết chi tiết. ( Nếu có trục trặc bác mở topic riêng nhé )
Hình như cái vụ font này nói mở topic riêng nhưng không ai chịu mở cả.

Cái font chữ này trong MikTex có cảm giac là không tốt bằng PcTeX thì phải. Không biết nhận định như thế có đúng không nhưng hình như ở PcTeX thì cho phép gõ font 14 theo đúng chuẩn, còn bên MiKTex thì không thấy được điều này phải không?

Mà Kyanh nói có thể sử dụng ZOOM thích hợp thì có thể in được cỡ thích hợp à? Mình đã thử nhưng vẫn không được