VietTUG.org - old forum

id = 4182, parent = 4181, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.103.46, time = 2007/11/17 (1195305962) ,
subject = Re:Tim TeX cho linux o dau?, hits = 0, karma = 0+0-,
Vậy là bạn cài Kile từ mã nguồn rồi. Hãy dùng chươgn trình quản lý gói của *ubuntu (apt-get gì đó) để tải và cài đặt Kile đã biên dịch sẵn. Khi cài Kile, chương trình quản lý sẽ tự động cài thêm các gói phụ thuộc cần thiết.

Editor khác, là TeXMaker, Winefish. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là Kile.