VietTUG.org - old forum

id = 4176, parent = 0, thread = 4176, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.160.1.54, time = 2007/11/16 (1195149304) ,
subject = Tim TeX cho linux o dau?, hits = 4293, karma = 0+0-,
Chào mọi người! Mình vừa chuyển sang dùng Linux. Mong mọi người chỉ giáo xem minh nên cài bộ TeX nào cho Linux và tìm nó ở đâu? Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn kyanh và viettug!