VietTUG.org - old forum

id = 3977, parent = 0, thread = 3977, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.162.41.166, time = 2007/09/08 (1189266776) ,
subject = Trục trặc với Miktex 2.5, hits = 527, karma = 0+0-,
Chào mọi người! Cho mình hỏi câu này, mong mọi người giúp đở.

Mình đang sử dụng miktex 2.5 và editor là Texmaker. Máy mình sử dụng rất tốt. Nhưng khi cài đặt cho một số mày khác thì nhận được lỗi sau đây.

Khi biên dịch tài liệu với latex thì gặp lỗi không thấy được file latex.exe, khi khai báo đường dẫn đến file latex.exe (nghĩa là chỉnh sửa dòng lệnh latex -interation=nonstopmode %.tex thành dòng lệnh 'C:\...\latex.exe' -interation=nonstopmode %.tex) thì máy không báo lỗi nhưng không có được file.dvi. Khi dịch với pdflatex thì ok.

Mong các bác chỉ giáo. Thanks!