VietTUG.org - old forum

id = 3967, parent = 3958, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.12.195, time = 2007/09/06 (1189071139) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì hì bác q00p khách sáo quá. Mọi người giúp nhau vô tư mà. Bác đừng ngại đặt câu hỏi nhé. Nhớ lại hồi em tập tành LaTeX chẳng biết hỏi ai, gỡ lỗi khổ trăm đường. Nay có viettug.org thì quá tuyệt rồi.