VietTUG.org - old forum

id = 3958, parent = 3953, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.204.112, time = 2007/09/06 (1189030866) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 1+0-,
Thành thật xin lỗi mọi người, thành viên mới mà đã thắc mắc nhiều và sai quy định. Tôi đã làm được vụ $\S$, cảm ơn mọi người rất nhiều.