VietTUG.org - old forum

id = 3953, parent = 3952, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.116.8, time = 2007/09/05 (1189007976) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+-1-,
vấn đề là bác đã dùng \textsection như thế nào. \textsection không có mặt trong font mà bác dùng. Vì thế, chỉ có nước chữa cháy như sau:

.... {\normalfont\bfseries \textsection}


Bác thử xem!

PS: bác làm ơn gửi bài đúng chủ đề một xíu. Mọi người theo dõi tiện hơn và trả lời cho bác tốt hơn. Cám ơn!