VietTUG.org - old forum

id = 3936, parent = 3935, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.44, time = 2007/09/03 (1188835847) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+0-,
kỳ quá. vậy phải xem bác đã làm như thế nào (ý của em là, bác có thể cho xem đoạn mã nguồn xung quanh việc dùng ký hiệu đó không)???

kết quả của
{\bfseries\textsection}\textsection
\Large{\bfseries\textsection}\textsection

là như sau đây:
http://img480.imageshack.us/img480/6254/textsectionyl6.png

try again!