VietTUG.org - old forum

id = 3933, parent = 3919, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.44, time = 2007/09/03 (1188806397) ,
subject = Re:cho toi hoi, hits = 0, karma = 0+0-,
forum:3925 \textsection hoặc $\S$ theo tôi là một ký hiệu có thể không làm đậm hoặc to lên được
Mình nghĩ bác nên thử làm theo hướng dẫn của mình trước.

try it, please!