VietTUG.org - old forum

id = 3916, parent = 0, thread = 3916, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 58.187.154.62, time = 2007/08/31 (1188505777) ,
subject = cho toi hoi, hits = 2327, karma = 0+0-,
Tôi đã làm thử theo bác nhưng không được. Không biết có phải do máy in để mặc định kiểu letter hay không. Nhân tiện, cho tôi hỏi cách nào để có ký tự \textsection ($\S$) đậm.