VietTUG.org - old forum

id = 3910, parent = 0, thread = 3910, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.50, time = 2007/08/30 (1188489666) ,
subject = tản mạn về quản lý thông tin ở việttug, hits = 354, karma = 0+0-,
trang việttug hiện nay thông tin khá nhiều, được tổ chức ở trang tải về, trang wiki và diễn đàn. Việc dùng Joomla với Simpleboard (diễn đàn), có thế mạnh nhưng có phát sinh nhiều bất cập. Ví dụ, dùng Simpleboard thì việc tìm kiếm thông tin rất khó khăn. Rất nhiều lời phàn nàn về điều này.

Một số module cho joomla như thư viện hình, diễn đàn là buggy, có nhiều lỗi. Mà /me thì thấy lỗi là ngao ngán, nếu không có thời gian hack được thì hầu như là không dùng... Đó là lý do tại sao, thư viện hình đã bị tắt...

Các diễn đàn hiện đại có hỗ trợ tags, rất thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin. Nhưng tích hợp tags vào Simpleboard hoặc Joomla module nào đó thật khó khăn... Chả còn thời gian nào cả. HOặc là chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu của diễn đàn vào một hệ thống quản trị thông tin mới hơn.... Hoặc là... hoặc là...

Chẳng còn thời gian nữa. có quá nhiều việc phải làm. dành cho ViệtTUG bây giờ chỉ chút ít rảnh rỗi và lòng nhiệt tâm.

Ôi những chàng trai trẻ, đang ở đâu!