VietTUG.org - old forum

id = 3906, parent = 3873, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.6.33.183, time = 2007/08/29 (1188337471) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
tốt nhất là bạn để các tập tin ảnh trong cùng thư mục với tập tin tex
Lời khuyên trên là đúng trong trường hợp trong thư mục ấy chỉ có một tập tin .tex

Nhưng điều đó thường không xảy ra.

Bạn hãy thử xem người ta thường lưu 'phụ kiện' của một tài liệu chính như thế nào bằng cách thử lưu một trang web...

Cũng từ đó, /me rút ra một kinh nghiệm:

0. Giả sử bạn đang soạn file 'abcde.tex'
1. Tạo một folder có tên 'abcde' trong cùng thư mục. Có thể hiểu rằng thư mục này chứa các phụ kiện của file nêu trên.

2. Bỏ tất tần tật phụ kiện của 'abcde.tex' vào 'abcde'. VD: xyzt.eps
3. Liên kết bằng cách:

\includegraphics{./abcde/xyzt}

PS: Bạn có thể để cả source của các hình này vào, khi cần sửa chữa, chỉ việc sửa source, biên dịch... lại các hình . Thế là xong !!!