VietTUG.org - old forum

id = 3873, parent = 3872, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.218, time = 2007/08/17 (1187364419) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
tốt nhất là bạn để các tập tin ảnh trong cùng thư mục với tập tin tex

PS: mà bạn gặp lỗi gì khi biên dịch thế?