VietTUG.org - old forum

id = 3872, parent = 0, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.109.142, time = 2007/08/17 (1187363759) ,
subject = Luu file anh o dau, hits = 1048, karma = 0+0-,
Chào các bạn.
Mình đã cài vmilk3.03. Mình dang học cách chèn hình vào văn bản. Mình đã dùng corel draw vẽ và lưu hình dưới dạng .jpeg và .eps. Mình lưu vào Desktop(C:\Documents and Settings\user\Desktop). Sau đó mình soạn như sau:
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{ifpdf}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{epsf}
\begin{document}
\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf
    \includegraphics{Graphic1.jpeg}
\else
    \includegraphics{Graphic1.eps}
\fi
\end{center}
\caption{Đây là một hình vẽ}
\label{fig:foo1}
\end{figure}
\end{document}

Rồi mình dịch ->dvi,->pdf,... nhưng bị báo lỗi.

Vậy cho mình hỏi, nếu lưu ảnh vào các nơi khác nhau mà chỉ đánh mỗi Graphic1,... thì Latex tự động tìm cho à? Hay là mình phải đánh đầy đủ đường dẫn vào trong lệnh \include...{}.

Mình cảm ơn rất nhiều!

Mình cũng xin lỗi đã ấn nhầm gửi lại bài mt gather va multline.