VietTUG.org - old forum

id = 3855, parent = 0, thread = 3855, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.254.113.129, time = 2007/08/13 (1186997561) ,
subject = mailing list [users], hits = 386, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: mailing list [users]

...

Tên list: [email protected]
Đăng ký: gửi email đến [email protected] với chủ đề có chứa subscribe
Gửi bài: gửi email đến [email protected]
Kho lưu trữ: http://listengine.tuxfamily.org/viettug.org/tex

Trước đây, mailing list bị trục trặc khi xử lý encoding bài viết: khiến cho bài viết mã hóa với UTF8 không thể xem được. Lỗi này đã được Tuxfamily Team khắc phục.

Mong mọi người tham gia.

Chúc vui