VietTUG.org - old forum

id = 3850, parent = 0, thread = 3850, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/10 (1186758659) ,
subject = Hỏi cách đánh mũi tên trên đồ thị, hits = 312, karma = 0+0-,
Mọi người ơi, muốn đánh mũi tên ở giữa cung của một đồ thị thì làm thế nào. Tại mình đang vẽ hình phần tích phân đường loại 2 (phụ thuộc hướng đi) nhưng không biết cách cho mũi tên ở giữa cung đó. Mình đọc trong tài liệu về pstricks nhưng không thấy có. Cám ơn mọi người nhiều.