VietTUG.org - old forum

id = 3844, parent = 0, thread = 3844, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/09 (1186658549) ,
subject = Hỏi về lệnh \\part, hits = 502, karma = 0+0-,
Mọi người ơi, mình lại có vấn đề muốn hỏi. Tại dạo này đang soạn cuốn sách nên gặp nhiều thứ mình chưa biết quá. Tại sao sau khi khai báo \part thì sau đó lại có một trang trống. Muốn bỏ đi thì phải làm thế nào. Hình như trên diễn đàn đã nói rồi nhưng mình không nhớ. Mong mọi người giúp đỡ.