VietTUG.org - old forum

id = 3836, parent = 3835, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/08 (1186588652) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Để đánh tiếng Việt trên diễn đàn, thì có thể dùng chọn kiểu gõ telex, vni,... ở trên thanh công cụ của khung soạn thảo, như trong hình sau:
img:viettug_upload_tip.jpg

2/ Gói amsfonts đã có sẵn trong bộ miktex

3/ các phương trình trong latex được đánh số tự động một cách liên tục bắt đầu từ số 1. Do đó, nếu số ph. trình trong tài liệu ta đang gõ ít hơn số ph. trình trong sách, thì sẽ dấn đến sự sai khác nhau về chỉ số của ph.trình. Có thể khắc phục điều này nhưng mình nghĩ với người mới dùng, nên tạm chấp nhận

4/ \label{eq:eps} là để đánh nhãn cho một ph. trình, tươgn tự như việc đánh nhãn cho một cuốn sách trong thư viện. Khi tìm một cuốn sách, ta dựa vào mã của nó, ví dụ TK2004, chứ thường không thể tìm được dựa vào nội dung cuốn sách. Lệnh \ref{eq:eps} là để tham khảo, giống như việc yêu cầu cô thủ thư đi tìm cuốn sách đó vậy.

Xét đoạn mã sau đây:
\begin{equation}
\label{eq:eps}
\int_0^1
\end{equation}
Xem ph. trình \ref{eq:eps}

Nếu ph. trình được đánh số 23, thì dòng chữ cuối sẽ là Xem ph. trình 23. Nếu thay \ref{eq:eps} bởi \eqref{eq:eps} thì kết quả là Xem ph. trình (23).

Nhãn eq:eps có thể thay đổi tuỳ ý. Việc dùng eq: (tiền tố, prefix) để nhấn mạnh rằng đây là ph. trình (eq -> equation). Xem trong box Trăm thứ mẹo về điều này.

5/ môi trường verse để trình bày... thơ. Việc dùng môi trường có cái lợi, là sau này muốn thay đổi lề, kiểu chữ,... cho tất cả các bài/đoạn thơ theo một kiểu thống nhất thì chỉ việc định nghĩa lại môi trường verse. Đây cũng là ích lợi của bất kỳ môi trường latex nào

6/ thử với mã sau (đặt trước \begin{document} nhé)
\renewenvironment{verse}%
   {\begin{list}%
      {\setlength\rightmargin{3cm}%
      \setlength\leftmargin{5cm}%
      \parskip3cm
      }%
   \item
   \itshape
   }{\end{list}
   \bigskip}

% \begin{document}


7/ bản vnmik-3.0.3 đã có lâu lắm rồi Đã cài vnmik thì không cần cài thêm miktex đâu