VietTUG.org - old forum

id = 376, parent = 327, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/11/16 (1132159259) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn các bác.

Em thử chỉnh sửa như bác gợi ý, nhưng không được. Em cũng thử dùng font 12, sau đó dùng lệnh \large nhưng cũng không ăn thua mấy. Chắc là đành nói khó với các đồng chí quản lý vậy, không rõ có được không. Tiếc là em biết về Tex ít quá mà đã nhảy vào rồi, nên giờ khó tệ.

Nhân tiện đây, các bác cho em hỏi thêm: em nhúng hình vào từng chương, nhưng tham chiếu của hình sau khi dịch ra PDF không đúng.
Ví dụ: trong chương 2, lẽ ra các hình phải tuần tự là 2.1, 2.2, 2.3....
nhưng nếu em đặt
\chapter{chương 2}
\section
\begin{figure}
\end{figure}\label{fig:fig21}
\subsection
....
\subsection
\begin{figure}
\end{figure}\label{fig:fig22}
nhưng khi em tham chiếu đến hình đó, ví dụ: \ref{fig:fig22}, thì dịch ra, nó cứ nói là: 2.2.1..., mặc dù caption của hình trong tài liệu hoặc trong \listfigure vẫn là 2.2

Em phải làm thế nào, nhờ các bác giúp.
Cám ơn các bác.