VietTUG.org - old forum

id = 3756, parent = 0, thread = 3756, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/07/17 (1184682902) ,
subject = Hỏi về \\tablecontents, hits = 439, karma = 0+0-,
Chào các bác. Em đang đánh một cuốn sách và gặp vấn đề như sau:
Khi tiêu đề của \section hoặc \subsection tương đối dài thì trong phần mục lục không tự động xuống dòng mà kéo dài, lệch so với các phần khác trông rất xấu (em dùng \tablecontents). Có cách nào khắc phục mong các bác chỉ giáo.