VietTUG.org - old forum

id = 3739, parent = 0, thread = 3739, catid = 41, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.12, time = 2007/07/09 (1183972504) ,
subject = LaTeXMathML: công thức cho trang web, hits = 901, karma = 0+0-,
Bài viết này trình bày một cách đơn giản để biểu diễn công thức toán trên trang web. Thích hợp cho các bạn dùng hosting miễn phí. Nếu bạn có tài khoản Blog tại wordpress (http://foobar.wordpress.com ), bạn nên xem bài viết này trước.

Ý tưởng: trong trang web gõ mã LaTeX, mã này sẽ được chuyển tự động nhờ một javascript qua mã MathML có thể hiểu được bởi trình duyệt.

Yêu cầu: người dùng biết LaTeX, trình duyệt của khách viếng thăm có hỗ trợ MathML

Các bước tiến hành:

Hai bước A và B là yêu cầu đối với khách viếng thăm trang web của bạn.

A/ chuẩn bị trình duyệt:
- với trình duyệt Internet Explorer phiên bản 6 trở đi, tải về và cài đặt MathPlayer (miễn phí hoàn toàn)

- với trình duyệt Flock, FireFox cho Windows: tải và cài đặt mit-mathml-fonts

- với trình duyệt FireFox cho Linux: tham khảo hướng dẫn chi tiết ở đây (chú ý: rất khó đấy!)

- khởi động lại trình duyệt

B/ kiểm tra trình duyệt:
- vào trang này để xem trình duyệt có hiển thị đúng MathML hay chưa. Trang này gồm hai cột. Nếu kết quả ở cột thứ hai gần như ở cột thứ nhất, thì tuyệt!

C/ soạn thảo trang web:
- trong phần mã nguồn của trang web, thêm dòng sau:
<script type="text/javascript"
src="http://www.maths.nottingham.ac.uk/personal/drw/LaTeXMathML.js">
</script>

vào giữa hai thẻ <head></head> của trang web
- Có thể dùng tập tin LaTeXMathML.js ở địa chỉ http://viettug.org/LaTeXMathML.js , hoặc nếu server cho phép, bạn tải và dùng script của riêng bạn
- Xem một số ví dụ về cách biểu diễn công thức toán ở trang này.... Bạn có thể xem mã nguồn của cả trang để biết thêm chi tiết.
- Bắt đầu thực hành thôi!