VietTUG.org - old forum

id = 3718, parent = 3669, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.205.101, time = 2007/06/26 (1182831518) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 1+0-,
PcTeXv6 đã có gói trình chiếu beamer hẳn là tin vui cho những ai đang xài PcTeX. Đúng là bản v6 này đã cải tiến nhiều chức năng lên rất nhiều so với bản v5. Chỉ tiếc một điều nó không free mà thui và cũng khác nhiều so với bản v5 vì khi cài đặt ra khá là lớn khoảng 115MB. Trong khi đó Miktex khi cài basic cũng chỉ khoảng 150MB lại có thể sử dụng cả unicode lẫn tcvn nữa. Vậy mà sao PcTeX vẫn tồn tại phát triển được, lại còn phải mua mất tiền nữa chứ nhỉ???